Projektijuhtimine

Projekti elluviimisel järgime Tellija nõudeid, moodustame pädeva meeskond ja korraldame sisutegevused vastavalt lubatud ajakavale, koostame aruanded ja muud dokumendid.

Projekti eelarvestus

Teenus on vajalik, kui soovite arengut strateegiliselt planeerida ja samas hinnata realistlikult enda võimekust selle elluviimisel.

Müük

Tegeleme töökaitsevahendite, ehitusmaterjalide ning tööriistade jae- ja hulgimüügiga.